LIÊN HỆ

NHÀ THUỐC GIA TRUYỀN THUẬN ĐỨC

LƯƠNG Y NGUYỄN THỊ  THANH

Trụ sở chính: Lý Văn, Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương
Hotline: 0906008806; Khám Đông Y: 0912528800; Nội soi Tiêu hóa: 0912808800; Cấp cứu bỏng: 0904960460
Email: phongkhamthuanduc@gmail.com
Website: www.phongkhamthuanduc.vn
Giờ làm việc:
Thứ 2, 3, 4, 6, Chủ nhật: 8h00 – 11h30; Chiều 15h00 – 17h00
Thứ 5: Nghỉ
Khám Tây Y (Thứ 7): 7h00 – 18h00