Câu lạc bộ Bệnh nhân

     Chào mừng quý vị gia nhập Câu lạc bộ (CLB) bệnh nhân. Tham gia CLB quý vị và các bạn sẽ được cung cấp thông tin về chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh chi tiết, chủ động và hệ thống hơn; hưởng một số ưu đãi hơn; giúp cho bản thân mình và mọi người Khỏe Vui Hạnh phúc hơn.
(Thông tin chi tiết Câu lạc bộ tại đây)
     Xin quý vị cung cấp thông tin chính xác vào phiếu dưới đây và xác nhận tham gia CLB bệnh nhân: