Đặt lịch khám

ĐẶT LỊCH TRƯỚC ĐỂ KHÁM BỆNH AN TOÀN
PHÒNG CHỐNG COVID-19

(*)Quý vị đặt lịch ít nhất 24h trước khi tới khám.