LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

    Từ những năm 1987, Phòng khám Y học cổ truyền đã được Lương y Nguyễn Thị Thanh thành lập và phát triển. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền Y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; hiện thực hóa quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta là kết hợp hài hòa giữa hai nền Y học cổ truyền và Y học hiện đại; tới nay qua 34 năm xây dựng và phát triển, Lương y Thanh và các cộng sự đã xây dựng nên Phòng khám Nhà thuốc gia truyền Thuận Đức là một Trung tâm Y khoa hiện đại, một phòng khám đa khoa hoàn chỉnh với đầy đủ các máy móc tiên tiến và đội ngũ Y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi; hiện thực hóa việc kết hợp đúng đắn nhất giữa Đông Y và Tây Y, với phương châm Đông Y cổ truyền, Tây Y hiện đại; những bài thuốc cổ phương kết hợp với ứng dụng kết quả các nghiên cứu Y khoa đương đại trên thế giới và Việt Nam tất cả đều vì một sứ mệnh chung là phải ngày càng mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người thật tốt nhất.