SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Tầm nhìn:
Phấn đấu trở thành một Trung tâm Khoa học Sức khỏe kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại hàng đầu của Miền Bắc, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của mọi gia đình người dân; Dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện cho tất cả các mặt bệnh hướng tới tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn cao nhất. Nghiên cứu và ứng dụng thiết thực tốt nhất những thành tựu của Y học thế giới và Việt Nam trong phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh theo phương châm khoa học, dân tộc và đại chúng. Nghiên cứu và phát triển dược liệu Y học cổ truyền.
Sứ mệnh:
Với người bệnh: mang tới cho mọi người dịch vụ khám, chẩn đoán, phòng bệnh chất lượng cao nhất. Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình khám chữa bệnh. Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, phản hồi để mang lại niềm tin, sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc hơn cho tất cả.
Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, kỷ luật, nhân văn, sáng tạo, nỗ lực cao và đầy tinh thần yêu nước; gia tăng sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và cơ hội phát triển hơn cho mọi thành viên.
Với ngành Y tế: Kết nối để phát triển và tạo nên dịch vụ y tế chất lượng cao, đi đầu về khoa học và công nghệ, vận dụng đúng đắn, đầy đủ và hợp lý các nguyên lý vận động của tự nhiên và xã hội mang lại lợi ích to lớn cho tất cả mọi người. Chú trọng và sáng tạo phối kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại.
Với cộng đồng: Ở mỗi giai đoạn thích hợp đều chú trọng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là các những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính sách; chú trọng việc bảo vệ môi trường.
Giá trị cốt lõi: Khỏe Vui Hạnh phúc hơn cho mọi người.