CẦN CHÚ Ý THIẾU SẮT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM!

Nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ nhất định bệnh nhân suy tim bị giảm nồng độ sắt huyết thanh. Khi được cung cấp đầy đủ sắt tình trạng suy tim cải thiện hơn, giảm tỷ lệ nhập viện vì bệnh lý này.

Vì vậy, việc kiểm tra nồng độ sắt huyết thanh và đánh giá tác động tới tim mạch, suy tim là rất cần thiết.
TDHSC