THỬ NGHIỆM THUỐC BIMEKIZUMAB VÀ SECUKINUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ VẢY NẾN

TDHSC – Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Anh cho thấy thuốc Bimekizumab có hiệu quả hơn Secukinumab trong điều trị bệnh vảy nến, tuy nhiên có nhiều tác dụng phụ gây nấm miệng hơn.

 

Tỷ lệ giảm tổn thương da sau 16 tuần điều trị của Bimekizumab là 61,7%, của secukinumab là 48,9%; trong khi đó Bimekizumab lại gây ra nấm candida ở miệng nhiều hơn (19,3% so với 3,0% của thuốc secukinumab).

 

Đây là thông tin hữu ích cho người bệnh vảy nến.

 

TDHSC.