THÔNG BÁO: KHÁM BỆNH TRỞ LẠI!

Phòng khám Trung tâm Khoa học Sức khỏe Thuận Đức (TDHSC) khám bệnh trở lại:

Từ ngày Thứ Bảy, 4/9/2021

Để đảm bảo Chủ động phòng chống và đẩy lùi Covid-19 Quý vị cần chú ý các vấn đề sau:

  • Chủ động đặt lịch hẹn trên website: www.phongkhamthuanduc.vn
  • Điện thoại: hotline 0906008806 lên lịch hẹn
  • Thực hiện nghiêm 5K, và các hướng dẫn tại Phòng khám

Xin cảm ơn Quý vị!