Thông báo: Tuyển điều dưỡng!

TDHSC – Phòng khám Thuận Đức, Lương y Nguyễn Thị Thanh tuyển 02 điều dưỡng: Công việc là điều dưỡng, và chuyển bệnh nhân cấp cứu theo xe cứu thương. Yêu cầu: Đạo đức tốt, Năng lực tốt, có tinh thần Ngũ nhiệt; hoạt động theo nguyên tắc Ngũ hợp. Sức khoẻ tốt. Có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng. Nếu chưa có chứng chỉ được hỗ trợ đào tạo. Hồ sơ xin việc theo qui định. Chế độ: Thoả thuận để đạt Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả. Liên hệ: 0906008806.